Altres Tràmits

A Gestoria Solé ens fem càrrec de tots aquells certificats que pots necessitar en el teu dia a dia i que impliquen tràmits i gestions amb dades confidencials i personals.

5

Certificat Digital

5

Certificat Delictes Sexuals

5

Estrangeria

5

Certificat Últimes Voluntats

5

Certificat d'Antecedents Penals

5

Certificat Naixement i Defunció

5

Patents i Marques

El nostre objectiu: La teva tranquil·litat

La teva tranquil·litat és el nostre objectiu principal i per això nosaltres ens encarreguem de tot per tu. Gràcies al nostre equip d’experts en gestions legals i judicials, fem que els documents necessaris per a qüestions específiques del teu dia a dia, siguin més fàcils d’aconseguir.

Tràmits a Barcelona

Portem a terme tots aquells tràmits i gestions que necessita qualsevol persona per acreditar diferents fets vitals.

La defunció, el naixement, la patent de marques, l’adquisició del certificat digital o d’antecedents penals són documents que requerim en algun moment de la nostra vida i que molts cops, si no comptem amb ajuda de professionals, són difícils d’aconseguir.

R

Més de 50 anys d’experiència

R

Tracte personalitzat

R

Resultats òptims

R

Equip humà

R

Proximitat

Certificat Digital

Per realitzar tràmits per Internet, molts cops és necessari i/o obligatori deixar constància a través d’un Certificat Digital. Aquest document obté totes les nostres dades per tal d’identificar-nos en qualsevol equip o dispositiu informàtic i per donar-nos una validesa legal reconeguda en aquells casos en què tractem amb dades sensibles o que requereixen una major protecció.

Per demanar el certificat digital s’ha de ser major d’edat i només es pot facilitar a través d’entitats certificadores reconegudes, com és el cas de Gestoria Solé.

Certificat Últimes Voluntats

El Certificat d’últimes voluntats és el document que acredita si una persona difunta ha atorgat testament davant de notari i en cas afirmatiu, qui el conserva. 

Aquest document és de gran importància pel fet que els hereus coneguin les últimes voluntats de la persona difunta i per poder obtenir una còpia autoritzada legal. Per poder demanar el certificat d’últimes voluntats han d’haver passat 15 dies hàbils a partir de la defunció de la persona qui ha tramitat el testament anteriorment.

Certificat Naixement i Defunció

Els certificats de naixement i defunció són documents necessaris per acreditar que una persona neix o mor. Per això és important informar i legalitzar d’aquests fets al Registre Civil.

Ens encarreguem de portar a terme la tramitació d’aquests documents d’una forma legal, ràpida i eficaç.

Certificat de Delictes Sexuals

Moltes entitats que treballen en contacte habitual amb menors,  requereixen als seus empleats d’adquirir el certificat de naturalesa sexual per acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. 

Qualsevol persona física major d’edat pot sol·licitar aquest tràmit. En el cas de menors, han d’estar representats pel pare mare o tutor legal. Si la persona sol·licitant no és espanyola ha d’aportar un certificat del seu país originari en el qual s’indiqui de la manca de qualsevol delicte de caràcter sexual.

Certificat d’Antecedents Penals

El certificat d’antecedents penals és el document oficial on acredita que la persona sol·licitant no ha estat en cap moment condemnada davant Justícia o bé afirmar que existeix algun antecedent penal.

En compliment de la normativa, la qual se sol·licita per part de membres de la Unió Europea de nacionalitat diferent de l’espanyola, es demanarà informació sobre els seus antecedents a l’autoritat central de l’Estat de la seva respectiva nacionalitat, que s’adjuntarà a l’expedient espanyol. Aquest document pot ser sol·licitat per qualsevol persona física major d’edat, i persones jurídiques a través dels seus representats legals.

Patents i Marques

Una marca és un títol que dóna el dret exclusiu a l’ús d’un signe per a identificar una determinada empresa al mercat. És de gran importància comptar amb un registre de patents i marques per tal d’acreditar que la teva marca té l’exclusivitat d’aquesta patent.

Ens encarreguem de portar a terme el registre i la tramitació d’aquests documents per tal d’acreditar l’ús exclusiu de la teva marca.

Estrangeria

Gestionem tràmits que regulen els drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya.  Descàrrega i pagament telemàtic de taxes d’autoritzacions d’estrangeria, presentació de sol·licituds, consulta sobre l’estat d’autoritzacions, presentació electrònica de renovacions de residència, entre altres.

Contacta'ns!