Blog

Guia pràctica de la declaració de la renda: Respostes a les preguntes més freqüents

by | 14 maig 2023 | Sense categoria

Aquí trobaràs la informació més important sobre la declaració de la renda a Espanya. En ell es respon a diverses preguntes comunes, com qui estan obligats a presentar la declaració, com es calcula la base imposable i l’impost a pagar, quines són les deduccions fiscals a les quals es té dret, quina documentació és necessària per a fer la declaració, com es pot presentar, quin termini hi ha per a presentar-la, com es poden corregir errors i què ocorre si no es presenta en termini. A més, es respon a una pregunta específica sobre com afecten les ajudes rebudes per la pandèmia a la declaració de la renda.

Novetats de la Renta 2022

 

Guia pràctica de la declaració de la renda: Respostes a les preguntes més freqüents

 

1.- Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

 

Estan obligades a presentar la declaració de la renda totes les persones que hagin ingressat més de 22.000 euros procedents d’un únic pagador o 14.000 euros de diversos pagadors. En aquest cas, la suma dels ingressos percebuts pel segon i la resta han de superar els 1.500 euros a l’any.

 

2. Com es calcula la base imposable i l’impost a pagar?

 

En la declaració de la Renda de les Persones Físiques, per exemple, la base imposable més comuna està conformada pel salari, els denominats rendiments del treball, menys el pagament que es fa a la Seguretat Social, que és un 6-7% sobre el salari brut. El resultat és la base imposable.

 

3. Quines són les deduccions fiscals a les quals tinc dret?

 

En aquest cas són deduïbles les ajudes a la maternitat, ser família nombrosa, tenir persones a càrrec amb discapacitat, donacions, habitatge habitual i deduccions autonòmiques.

 

4. Quina documentació haig de presentar per a fer la declaració de la renda?

 

DNI original del titular que acudeix a la cita i fotocòpia del DNI de tots els que figurin en la declaració. Número IBAN de compte bancari. Les referències cadastrals de tots els immobles de la teva propietat o en els quals vives de lloguer o en altres circumstàncies (rebut de l’IBI).

 

5. Com es pot presentar la declaració de la renda?

 

  • Accés a la web d’hisenda.
  • Accedir a l’apartat “Renda 2022 en la web de l’agència tributària.
  • Identificació i accés a l’esborrany.
  • Accés a les dades personals.
  • Presentar la declaració de la renda.
  • Elaborar la seva pròpia Declaració.

5.- Quin termini tinc per a presentar la declaració de la renda?

 

Els recordem les dates per a confeccionar la seva declaració de Renda 2022: 11 d’abril fins al 30 de juny de 2023: presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2022.

 

6. Com puc corregir errors en la declaració de la renda?

 

Pots sol·licitar la rectificació de la teva autoliquidació accedint novament al teu expedient de Renda a través de Renda WEB, marcant la casella de sol·licitud de rectificació. En aquests casos podràs rectificar  directament les dades en la declaració presentada en el seu moment.

 

7. Què ocorre si no presento la declaració de la renda en termini?

 

Si Hisenda detecta que no has presentat la declaració estant obligat a això, t’enviarà un requeriment perquè ho facis o perquè justifiquis perquè no ho has fet. També iniciarà un procediment sancionador ja que al no presentar una declaració en termini estàs cometent una infracció tributària.

 

8. Com es pot fraccionar el pagament de l’impost?

 

L’ingrés de l’import resultant de l’autoliquidació es podrà fraccionar, sense interès o cap recàrrec, en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40%.

 

9. Com afecten les ajudes rebudes per la pandèmia a la declaració de la renda?

 

En concret, l’Agència Tributària ha especificat que tant el xec únic de 200 euros per baix nivell d’ingressos, els diners utilitzats del bo cultural jove, valorat en fins a 400 euros, i el bo de lloguer jove de 250 euros al mes es consideren guanys patrimonials que tributen en l’IRPF.

No obstant això, per als dos primers casos Hisenda estima que si un contribuent obté exclusivament rendiments del treball d’un pagador per una quantia inferior a 22.000 euros anuals i rep aquestes ajudes, a l’ésser per un import inferior a 1.000 euros anuals, no està obligat a presentar declaració. Per a la subvenció al lloguer, el fisc indica que aquells beneficiaris en situació de vulnerabilitat també estaran exempts de la seva tributació.

D’altra banda, els qui hagin estat mares recentment podran deduir-se fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys, sempre que en el moment del naixement la mare percebés una prestació contributiva o de desocupació. També podran descomptar-se de l’IRPF els 100 euros al mes (1.200 anualment) aquelles mares que després de donar a llum estiguin donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat, en aquest últim cas amb un mínim de 30 dies cotitzats. L’import es podrà augmentar fins a 1.000 euros addicionals quan el beneficiari de la desgravació hagués tingut despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. A més de 2022, els anys 2021 i 2020 també podran ser deduïbles per part de les mares, que disposaran d’una casella específica en Renda WEB.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Contacta'ns!